va'ahine 2009

12 novembre 2010

Hawaiiki nui Va'a

http://www.hawaikinuivaa.pf/

etape 3 gros combat entre Paddling Connection Opt et Shell ;1 Opt ;2 paddling connection ;3shell va'a